Wsparcie techniczne i handlowe: 510-043-559 | Serwis: 502-121-440 | serwis@violetserwis.pl

Uruchomienie Spektron 180e Fan

Uruchomienie Spektron 180e Fan

W ostatnim czasie dokonaliśmy uruchomienia urządzenia Spektron 180e Fan.

Podczas uruchomienia urządzenia przeprowadziliśmy szkolenie dla personelu obsługującego urządzenie.

 

PFR