Wsparcie techniczne i handlowe: 510-043-559 | Serwis: 502-121-440 | serwis@violetserwis.pl

ANALIZATOR OZONU FIRMY BMT

Analizatory ozonu BMT to urządzenia sterowane mikroprocesorem przeznaczone do pomiaru zawartości, koncentracji ozonu w powietrzu lub w tlenie.

Analizatory firmy BMT umożliwiają płynną kontrole koncentracji ( szybko reagują na zmiany stężenia ozonu) dzięki czemu dokładnie znamy stężenie aktualnie produkowanego gazu. Urządzenia są trwałe i potrafią działać bezawaryjnie przez lata.

Analizatory ozonu w powierzu mają zastosowanie przy automatycznej regulacji/zadawaniu mocy generatora ozonu, pozwalają dokładnie zmierzyć koncentracje produkowanego gazu.

Ponadto, zmieniać można między innymi następujące parametry:                                           

  • Wyświetlaną jednostkę ciśnienia (do wyboru: Bar, Psi, Torr, MPa)
  • Parametry sygnału alarmowego (wysoki/niski próg, zablokowanie alarmu, przekaźniki otwierające lub zamykające) charakterystykę gazu nośnego  (powietrze, tlen, mieszanka) temp. normalizowania oraz ciśnienie normalizowania
  • Datę i godzinę
  • Parametry interfejsu RS-232
ANALIZATOR OZONU FIRMY BMT

PFR