Wsparcie techniczne i handlowe: 510-043-559 | Serwis: 502-121-440 | serwis@violetserwis.pl

WEDECO OZON

OZON

Jest to jeden z najsilniejszych środków utleniających, dostępnych na rynku. Powszechnie stosowany przy uzdatnianiu wody w zastosowaniach komunalnych jak i przemysłowych. Jego szczególną zaletą jest to, iż jest on przyjazny dla środowiska, w którym pracuje, nie powstają  żadne  produkty uboczne jak i szkodliwe dla środowiska.

Jako autoryzowany serwis urządzeń WEDECO posiadamy wiedzę techniczną niezbędną do serwisowania i doboru systemów UV oraz generatorów ozonu. Dla systemów ozonowania posiadamy mierniki koncentracji ozonu w wodzie i gazie oraz stacjonarne i przenośne czujniki detekcji. W swojej ofercie posiadamy również urządzenia do pomiarów fizykochemicznych.

Technologia ozonowania WEDECO

Systemy ozonowania WEDECO charakteryzują się zwartą budową i możliwościami wytwarzania od 2 gram do ponad 750 kilogramów ozonu na godzinę. Technologia EFFIZON umożliwia osiąganie dużych wydajności wytwarzania ozonu w warunkach niskiego poboru mocy. Oferuje się całą gamę modeli z możliwością dostosowania instalacji do miejscowych warunków, począwszy od zwartych instalacji zabudowywanych w kontenerach, montowanych na ramach stalowych i zabudową w szafach sterowniczych. Systemy ozonowania WEDECO stosuje się głównie w związku z wodą ale można również wykorzystać w procesach przemysłowych. 


Zastosowania systemów ozonowania WEDECO
 • Eliminacja substancji toksycznych tego rodzaju, jak cyjanki, pestycydy i dioksyny
 • Rozkład związków organicznych
 • Eliminacja niepożądanej woni, barwy i smaku
 • Dezynfekcja
 • Bielenie masy celulozowej i kaolinu
 • Utlenianie w procesach syntezy
 • Czyszczenie powierzchni
 • Redukcja ilości związków metali ciężkich i tlenków azotu w powietrzu
Zalety systemów ozonowania WEDECO
 • Ograniczanie ilości zanieczyszczeń bez tworzenia pozostałości
 • Brak szkodliwych produktów ubocznych
 • Wysokie wydajności produkcji ozonu w warunkach ograniczenia zużycia energii
 • Niższe koszty inwestycyjne i eksploatacji
 • Znacznie niższe zużycie tlenu
 • Niezawodność działania

Kompleksowo i rzetelnie

ozon

Systemy ozonowania WEDECO przeznaczone są do długotrwałej i ciągłej pracy, dzięki: najwyższej jakości materiałom, praktycznie bezobsługowej elektrodzie EFFIZONevo, 12 impulsowej 1-gigabajtowej technologii, renomowanym dostawcom, pełnym testom fabrycznym przed dostawą. Są to istotne czynniki, zapewniające wysoką niezawodność naszych systemów ozonowania.

Systemy ozonowania wstępnie zmontowane​
Systemy ozonowania WEDECO są projektowane w taki sposób, aby możliwe było ich dostosowywanie do wymagań klientów. Modułowa konstrukcja pozwala na wysoki stopień indywidualizacji z jednoczesną ścisłą kontrolą kosztów. Podstawowymi elementami systemów ozonowania WEDECO są: generator ozonu, jednostka zasilająca, sterowana przez logiczny sterownik programowalny (PLC). Wszystkie te elementy składowe są dostarczane jako zbudowane na ramie, łącznie z oprzyrządowaniem, armaturą, rurami i przewodami.
 
Seria WEDECO SMOevo
Kompaktowy system ozonowania typu "plug & play", pozwalający na generowanie ozonu z wydajnością od 200g/h do 20 000 g/h na jednostkę.  Systemy montowane na ramie to niezrównana elastyczność i szeroki zakres opcji pomocniczych.​

Seria WEDECO PDOevo
Dostosowywane do potrzeb klienta systemy ozonowania, zdolne do wytwarzania dużych ilości ozonu, w zakresie od 15,3 kg/h do ponad 200 kg/h na pojedynczą​ jednostkę.
 
WEDECO MiPRO
Unikalna oferta Xylem, łącząca O3, H2O2 i UV, dzięki której możliwe jest takie dostosowanie procesu AOP, aby idealnie spełniał on wymagania klienta w zakresie uzdatniania. MiPRO eliminuje wiele różnorodnych związków toksycznych i zanieczyszczeń mikroskopijnych.
 


Cenna woda do picia

Cenna woda do picia

Fizyczne metody uzdatniania jak flokulacja, filtracja i adsorpcja, nie zawsze są w stanie zapewnić wodę do picia o gwarantowanej dobrej jakości. Uzdatnianie za pomocą ozonu stanowi przyjazną środowisku alternatywę wobec uzdatniania z wykorzystaniem innych utleniaczy w rodzaju chloru. Uzdatnianie za pomocą ozonu daje wysokiej jakości wodę do picia bez wytwarzania szkodliwych produktów ubocznych lub pozostałości.

 • poprawa flokulacji
 • odbarwianie
 • poprawa smaku, woni
 • eliminacja Fe/Mn
 • dezynfekcja
 • usuwanie glonów
 • eliminacja substancji stałych

Utlenianie mikrozanieczyszczeń w obiegu wody

Utlenianie mikrozanieczyszczeń w obiegu wody

Eliminacja mikrozanieczyszczeń z wykorzystywanej przez nas wody jest wyzwaniem, z którym musi się zmierzyć coraz więcej zakładów i fabryk. Podczas gdy konwencjonalne procesy uzdatniania wody nie są w stanie całkowicie usunąć mikrozanieczyszczeń, ozon okazuje się być jedną z najskuteczniejszych alternatyw.

Ozon w użyciu:

Ozon jest jednym z najsilniejszych utleniaczy dostępnych komercyjnie. Jest on powszechnie stosowany w uzdatnianiu wód komunalnych i ścieków. Oprócz dużego potencjału utleniania jest on również przyjazny dla środowiska.

Polutanty, substancje barwiące, zapachy i mikroorganizmy ulegają bezpośredniemu zniszczeniu przez utlenianie, bez niebezpieczeństwa powstawania szkodliwych chlorowanych produktów ubocznych ani znacznych pozostałości.W czasie reakcji ozon rozkłada się do tlenu, co czyni go ekonomiczną i przyjazną dla środowiska alternatywą dla procesów utleniania chlorem, absorpcji (węgiel aktywowany) lub separacji (odwróconej osmozy).

Zalety stosowania ozonu:
 • Ozon eliminuje bakterie, wirusy oraz większość innych zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych.
 • Ozon znacznie ogranicza poziom niebezpiecznych środków chemicznych, takich jak chlor.
 • Ozon oddziałuje jako środek mikroflokulacyjny, ułatwiając usuwanie minerałów takich jak żelazo czy mangan.

Ozon w przemyśle celulozowo-papierniczym

Zastosowanie ozonu jako środka bielącego rozważno od wielu lat. Pierwsze przemysłowe zastosowania pojawiły się prawie 15 lat temu i bielenie ozonowe przeszło taką samą drogę, jak delignifikacja tlenowa w latach 70.

Bielenie ozonowe to wyraźny kamien milowy w rozwoju metod bielenia masy celulozowej. Łączy ono wysoką jasność i wytrzymałość masy z najniższymi właściwymi kosztami produkcji. Jest dobrym wyborem, w którym przyjazność dla środowiska jest zgodna z jakością i celami produkcyjnymi. 

W ponad 30 celulozowniach na całym świecie, ozon do bielenia celulozy jest uznawany za jedną z najlepszych dostępnych technologii spełniających zapotrzebowanie rynkowe na:

 • Wyższą jakość masy celulozowej
 • Niski koszt właściwy produkcji masy celulozowej
 • Wysoką niezawodność
 • Łatwe i bezpieczne zastosowanie
 • Przestrzeganie rygorystycznych przepisów ochrony środowiska

PFR