Wsparcie techniczne i handlowe: 510-043-559 | Serwis: 502-121-440 | serwis@violetserwis.pl

CZUJNIKI DETEKCJI FIRMY ATI

Zdjęcia przedstawiają dwa warianty czujników detekcji nieszczelności instalacji

1. Przenośny detektor wycieków
1. Przenośny detektor wycieków
2. Stacjonarny detektor wycieków
2. Stacjonarny detektor wycieków

AMONIAK

NH3

OZON

O3

FLUOROWODÓR

HF

CHLOROWODÓR

HCL

CYJANOWODÓR

HCN

SIARKOWODÓR

H2S

CHLOR

CL2

DWUTLENEK SIARKI

S02

 

Systemy ATi charakteryzuje prostota działania oraz  niezawodność.  Wymiana sensora odbywa się w „ułamku  sekundy” następnie wystarczy włączyć urządzenie i system  jest gotowy do pracy.                                                                     

W ofercie ATi posiadamy również systemy pomiaru: 

  • wolnego chloru 
  • tlenu rozpuszczonego
  • oraz mętnościomierz

PFR